KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Dorota Anna Dahir

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczoną pomoc ustalane jest indywidualnie odpowiednio do charakteru zlecenia.
Podstawą określenia wynagrodzenia jest stawka godzinową lub też wartości przedmiotu zlecenia.

Zlecający wyraża zgodę na przesłanie mu dowodu księgowego za pomocą środków przekazu na odległość.

Strony przyjmują, że wyrażenie woli w formie elektronicznej jest dla nich wiążące i stanowić może podstawę dochodzenia roszczeń przed sądem.

.. Ius est ars boni et aequi ..
.. Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne ..