KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Dorota Anna Dahir

Polityka prywatności - Przetwarzanie danych osobowych

Kancelaria przechowuje dane dotyczące współpracującego z nami klienta odpowiednio do charakteru zleconych czynności.

Przechowywanie danych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145).

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Anna Dahir, z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Kancelaria).

Zlecając Kancelarii świadczenie pomocy prawnej klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z realizacją umowy lub wykonywania czynności zleconych, przez okres wskazany przepisami prawa.

Dane te mogą zostać zmienione lub usunięte na żądanie uprawnionego.

W przypadku pytań, skarg, uwag lub żądań prosimy o kontakt za pośrednictwem danych na podstronie 'Kontakt'.

.. Acta probant se ipsa ..
.. Czyny świadczą o zamiarze ..