KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Dorota Anna Dahir

O Kancelarii

Dorota Anna Dahir, Radca Prawny.

W roku 1992 ukończyła Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji.

W roku 1997, po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, uzyskła tytuł radcy prawnego i rozpoczęła pracę jako radca prawny w polskich instytucjach finansowych.

W roku 1998 założyła Kancelaria Radcy Prawnego, którą prowadzi do dnia dzisiejszego, jednakże "z przerwą" - w okresie od września 2015r. do czerwca 2018r., gdy prowadziła Kancelarię Notarialną, będąc notariuszem we Wrocławiu.

W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, o tematyce: "Prawa i gospodarki Unii Europejskiej - specjalizacja w zakresie stosowania prawa wspólnotowego".

Świadcząc pomoc prawną obsługiwała duże podmioty finansowe, średnie i małe przedsiębiorstwa, jak również osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność charytatywną, jak: fundacje, stowarzyszenia czy kościoły.

Posługuje się biegle językiem angielskim. Znane jej są również język niemiecki i rosyjski.

.. Imperare sibi maximum est imperium ..
.. Panować nad sobą to najwyższa władza ..