KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Dorota Anna Dahir

Porady i konsultacje prawne, reprezentacja przed sądami dla firm, organizacji, osób fizycznych ...

.. Iustia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribiendi ..
.. Sprawiedliwość to stała i niezmienna wola oddania każdemu tego, co mu się należy ..